• Спасов: Задолжителното социјално осигурување овозможува и докуп на стаж

  Воведувањето задолжително социјално осигурување за лицата коишто имаат приход по основ на авторски договор и договор за дело овозможува за сите коишто не ги исполнуваат условите за старосна пензија да докупат или да ги одработат тие години кои што им недостасуваат, изјави денеска министерот за труд и социјална политика Диме Спасов.

 • ЈЗУ со термини за прием на пациенти кои сакаат да упатат поплаки и предлози

  Од почетокот на месецов директорите на сите јавни здравствени установи од секундарно и терциерно ниво воведоа термини за прием на пациенти/странки кои сакаат да упатат поплака, сугестија или пофалба за работењето на установата, а тоа може да го сторат во директна комуникација со директорот на установата или главната сестра.

 • Илјада деца од семејства во социјален ризик на бесплатен зимски одмор

  Министерот за труд и социјална политика, Диме Спасов на денешната прес-конференција информираше за проектот „Бесплатен одмор и рекреација на децата од семејства во социјален ризик“, кој започна да се реализира од летото 2012 година.

 • Окрупнување на земјиштето за подобро земјоделство

  Фрагментацијата на земјиштето и големиот број просторно раздвоени парцели се уште е една од клучните слабости на македонското земјоделство. Го лимитира обемот на производството, ги зголемува трошоците и оневозможува примена на современи агротехнички мерки. Тоа, пак, се одразува врз генералната продуктивност, економичноста, приходите и конкурентноста, истакна министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков на денешната работилница за консолидација на земјиштето.