Ибрахим Ибрахими

Ибрахим Ибрахими, Министер за труд и социјална политика

Роден на  24-ти јуни 1967 година во Гостивар, Република Македонија

Националност: Ром

 

Образование:

 • Универзитет на Југоисточна Европа-Тетово, постдипломски студии по политички науки, во тек одбрана на теза;
 • Економски факултет-Скопје, во тек постдипломски студии по сметководство и ревизија;
 • Дипло фондација и Универзитетот за дипломатија-Малта, Постдипломска програма "Јавна дипломатија";
 • Економски факултет-Скопје, дипломиран економист.

 

Професионално  искуство:

 • На 29.12.2016 година именуван е за министер за труд и социјална политика ;
 • На 29.7.2011 година избран е за заменик министер за труд и социјална политика;
 • 2008-2011 Министерство за правда, Заменик министер;
 • 2007-2008 Министерство за труд и социјална политика советник;
 • 2004-2006 Европски центар за Малцински прашања Проект менаџер;
 • 2001-2004 Фондација Институт Отворено општество Македонија – проект Ромаверзитас, Програмски координатор;
 • 2000-2001 Фатина - Гостивар, Шеф на сметководство;
 • Автор на брошурата "Практичен водич за невладини организации за ДДВ";
 • Автор на извештајот на Советот на Европа "Вработувањето и социјалните бенефиции за Ромите во Македонија" (2002);
 • Автор на извештајот на Советот на Европа "Вработување, развојни политики и имплементација";
 • "Методологија за следење на напредокот на Декадата за инклузија на Ромите" – консултант;
 • Национален истражувач за ЕУМАП на тема "Еднаков пристап до образованието".

 

Познавање на јазици:

 • англиски јазик ;
 • турски јазик ;
 • албански јазик ;
 • француски јазик (пасивно);
 • српски јазик .