Оливер Спасовски, Министер за внатрешни работи

Оливер Спасовски е заменик на претседателот на Владата на Република Македонија и министер за внатрешни работи.

Официјален е-маил:  
Фејсбук страна: www.facebook.com/o.spasovski
Твитер профил: www.twitter.com/o_spasovski
Инстаграм профил: www.instagram.com/oliverspasovski

 

Спасовски е дипломиран правник на Правниот факултет „Јустинијан Први” при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Спасовски својата професионална кариера ја зпаочнува како адвокатски приправник. Од 2001 до 2005 работи како соетник на градоначалникот на Општина Куманово, а од 2008 до 2011 година работи како секретар на Општина Куманово.

Во периодот од 2006 до 2008, од 2011 до 2014, и од 2016 до 2017 година, Спасовски бил пратеник во Собранието на Република Македонија.

Како докажан професионалец и познавач на безбедносната политики, но и со предходно докажаната посветеност, Оливер Спасовски на 31 мај 2017 година по трет пат е избран за министер за внатрешни работи.

Спасовски предходно во два наврати ја извршуваше функцијата како прв човек на министерството за внатрешни работи, и тоа првиот пат од 11.11.2015 година до 18.05.2016 година и вториот пат од 02.09.2016 година до 29.12.2016 година.


Oliver Spasovski - Deputy Prime Minister of the Government of the Republic of Macedonia and Minister of Internal Affairs

Oliver Spasovski is a graduated lawyer at the Faculty of Law "Iustinianus Primus" at the "St. Cyril and Methodius" University in Skopje.

Spasovski started his professional career as a lawyer trainee. From 2001 to 2005, he worked as a facilitator of the Mayor of the Municipality of Kumanovo, and from 2008 to 2011 he worked as a secretary of the Municipality of Kumanovo.

Member of Parliament in the Assembly of the Republic of Macedonia in the periods 2006 to 2008, 2011 to 2014, and 2016 to 2017.

As a proven professional and connoisseur of security policies, with a previously proven dedication, Oliver Spasovski was appointed Minister of Internal Affairs on May 31, 2017 for the third time.

Spasovski previously had the position Head of the Ministry of Internal Affairs on two occasions: the first time from 11.11.2015 to 18.05.2016 and again for a second time from 02.09.2016 to 29.12.2016.