Валдет Џафери

ВАЛДЕТ ЏАФЕРИ – Mинистер за правда

Дата на раѓање: 30 октомври1989 година

Место на раѓање: Гостивар

Брачна состојба: Оженет, татко на две деца.

 

Образование:

 • 2011 Мастер студии -  Универзитет на Југоситочна Европа, Тетово, Правен факултет – Kaзнено право;
 • Високо образование - Правен факултет - Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово;
 • 2008 Средно образование - Гимназија „Гостивар“, Гостивар.

 

Работно искуство:

 • 2014 -2016 Министерство за Правда на РМ – Кабинет на министерот;
 • 2012-2014 Секретар на факултетот за Пренханбрена технологија и Исхрана во Државниот Универзитет во Тетово;
 • 2012 -2012 Секретар на Економски факултет во Државниот Универзитет во Тетово;
 • 2011 Новинар во ТВ Глоби , Гостивар;
 • 2006 Новинар во ТВ 2, Гостивар.

 

Познавање на јазици:

 • Албански
 • Македонски
 • Англиски
 • Германски