Михаил Цветков

м-р МИХАИЛ ЦВЕТКОВ,  Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство,

Михаил Цветков

Датум на раѓање:24 Ноември 1954 година, во Кратово.

Националност: Македонец

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО:

јуни 2014 –

 • Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство,Февруари 2013– јуни 2014 година;
 • Директор на ЈП ХС “Злетовица“- Пробиштип, 2012–2013година;
 • Директор на Проект “Наводнување на јужната долина на реката Вардар“-фаза 2, 1990 – 2011година;
 • Заменик генерален директор за технички прашања во “Силекс“-Кратово, 1986 –1989 година;
 • Директор – Индустриска зона “Крива река“- Кратово, 1982 –  1985 година;
 • Директор - Фабрика “Силпен“ – Кратово, 1980 –1981 година;
 • Раководител на одржување  – Фабрика “Силпен“ – Кратово.

ОБРАЗОВАНИЕ:

 • 2014 - Универзитет „Св. Кирил и Методиј”-Скопје, Факултет за електротехника и информациски технологии –Институт за автоматика и системско инжињерство – Постидипломски студии по роботика – Магистер по роботика
 • 1980 - Универзитет „Св. Кирил и Методиј”-Скопје, Машински факултет – Дипломиран машински Инжинер

ПОЗНАВАЊЕ НА ЈАЗИЦИ

 • Англиски

КОМПЈУТЕРСКИ ВЕШТИНИ И СПОСОБНОСТИ

 • Апликативни компјутерки програми: Visual Studio 2010, Auto Cad, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excell, Microsoft Office Access, интрнет