План за економски раст

Премиерот Заев: Потенцијални инвеститори реализирајте го вашиот бизнис план, владата е ваш партнер

Вицепремиерот Анѓушев: Нови инвестиции, конкурентност и подобро платени работни места

 

 

Во продолжение можете да ја погледнете целосната презентација:

.[ Преземи ] 

 

 

Please find below the complete presentation:

.[ Download ] 

 • Закон за финансиска поддршка на инвестициите на македонски jaзик [Преземи]
 • Закон за финансиска поддршка на инвестициите на англиски јазик [Download]
 • Закон за финансиска поддршка на инвестициите на албански jaзик [Shkarko]
 • Среднорочна програма на Фондот за иновации и технолошки развој за период 2018-2020 [Преземи]

Постапка за ДОДЕЛУВАЊЕ на финансиска поддршка

Надлежни органи за спроведување на постапката за доделување на финансиска поддршка се:

ДТИРЗ - Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (За инвестициски проекти во технолошко индустриски развојни зони) и
АСИПИ - Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот (За инвестициски проекти надвор од технолошко индустриски развојни зони).

Постапките се објаснети во правилниците во продолжение:

 • Правилник за доделување на финансиска поддршка [Преземи]
 • Правилник за исплата на финансиска поддршка [Преземи]
 • Барање за финансиска поддршка [Преземи]
 • Барање за доделување на финансиска поддршка (до ДТИРЗ) [Преземи]
 • Барање за доделување на финансиска поддршка (до АСИПИ) [Преземи]
 • Модел - Писмо за намери [Преземи]
 • Модел - Деловен план [Преземи]

Деловните субјекти кои имаат реализирани инвестициски трошоци во 2017, потребно е Барањата за доделување на финансиската поддршка да ги достават најдоцна до 30 јуни 2018 година. За сите комплетирани барања деловните субјекти ќе склучат договори за финансиска поддршка  до 31 јули 2018 година.

За отпочнати инвестиции во 2018 година, Барањата за доделување на финансиската поддршка можат да се доставуваат  во текот на целата 2018 година, додека Барањата за исплата на финансиската поддршка да се достават најдоцна до 30 јуни 2019 година.