Членови на Владата

 
 

Претседател на Владата на Република Македонија
Емил Димитриев

Заменик на Претседателот на Владата задолжен за економски прашања

Владимир Пешевски

Заменик на Претседателот на Владата и Министер за надворешни работи
Никола Попоски

Заменик на Претседателот на Владата и Министер за здравство
Никола Тодоров 

Заменик на Претседателот на Владата задолжен за спроведување на Рамковниот договор

Фестим Халили

Заменик на Претседателот на Владата задолжен за европски прашања
Арбр Адеми

Министер за финансии
Кирил Миноски

Министер за внатрешни работи

 Агим Нухиу

Министер за одбрана
Зоран Јолевски

Министер за транспорт и врски
Владо Мисајловски

Министер за правда
Валдет Џафери

Министер за земјоделство, шумарство
и водостопанство
Михаил Цветков

Министер за економија
Дритон Кучи

Министер за образование и наука
Пиштар Лутфиу

Министер за информатичко општество и администрација
Марта Арсовска Томовска

Министер за локална самоуправа
Шурете Елези

Министер за култура
Елизабета Канческа Милевска

 

 

 

 

Министер за труд и социјална политика

 Ибрахим Ибрахими

Министер за животна средина и
просторно планирање
Башким Амети

Министер без ресор
Бејџан Иљас

Министер без ресор
Неждет Мустафа

Министер без ресор
Веле Самак

 

Министер без ресор
Бил Павлески

 

Министер без ресор
Џери Наумоф

 

Министер без ресор
Арлинд Зеќири

 

Министер без ресор
Горан Мицковски