Љупчо Димовски

Љупчо Димовски, ја превзеде функцијата Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, во јули 2009 година.

Роден е на 9 Април, 1959 година, во Велес.

 ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО:
Август 2008 –

 • Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Октомври 2005 – Јули 2008

 • Министерство за транспорт и врски на Република Македонија
 • Заменик на Министерот за транспорт и врски

Јуни 2004 – Мај 2005

 • Генерален директор, Јавно Претпријатие „Паркови и зеленило”- Скопје

Август 1998 – Мај 2004

 • Советник - координатор за комерцијално работење, “Ball Packagin Europe – Belgrade”

Октомври 1997 – Јули 1998

 • Генерален директор, „Електронска индустрија - Скопје” д.о.о.

Февруари 1994 – Мај 1997

 • Помошник директор на Сектор за електротехнички стоки – Дирекција за електро-метелотехнички стоки, „Технометал - Вардар” а.д. – Скопје -

Јануари 1993 – Јануари 1994

 • Шеф на Деловница за посредување, застапување, реекспорт, консигнационо работење – Дирекција за електро металотехнички стоки

Октомври 1991 – Декември 1992

 • Шеф на реферат за посредување, застапства и консигнационо работење во Сектор за широка потрошувачка – ОЗТ Надворешен промет

Мај 1990 – Септември 1991

 • Самостоен комерцијалист во Реферат за посредување, застапства и консигнационо работење – Сектор за широка потрошувачка – ОЗТ Надворешен промет

Декември 1987 – Април 1990

 • Надворешен соработник – помлад асистент на проект
 • Интерамериканска Банка за Развој (Banco Interamericano de Desarollo-BID), Заеднички Јужен Пазар – МЕРКОСУР  (Mercado Comuún del Sur - MERCOSUR), Монтевидео (Уругвај) и Буенос Аирес (Аргентина)
 • Комерцијален референт во Реферат за нафта и нафтени деривати во Сектор хемија и хемиски производи – ОЗТ Надворешен промет. „Технометал - Вардар” а.д. - Скопје


ОБРАЗОВАНИЕ:

 • Универзитет „Св. Кирил и Методиј”-Скопје,Факултет за економски науки, Финансиско-сметководствено, банкарско работење и меѓународни финансии.