Контакт

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бул. Илинден бр.2

1000 Скопје,
Република Македонија

телефон: +389(0)2 3118-022

 

Oвластени лица - офицери за заштита на личните податоци
 
1. Зорица Стојановиќ - помошник раководител, Сектор за правни работи

  • Е-мејл адреса: [email protected]
  • Контакт телефон: 076 / 490 - 704
  • Канцеларија 412, кула 6

 
2. Горан Маркоски - раководител на Сектор за информатичка технологија

  • Е-мејл адреса: [email protected]
  • Контакт телефон: 075 364 485
  • Локал 197-ГС канцеларија 513, кула 7

 

ИСПРАТЕТЕ ПОРАКА:

MK