Контакт

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бул. Илинден бр.2

1000 Скопје,
Република Македонија

телефон: +389(0)2 3118-022

ИСПРАТЕТЕ ПОРАКА: