Листа на вработени

Листа на вработени во Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија:

Листа на вработени во Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

Листа на вработени во кабинетот на Заменик на Претседателот за борба против корупција, за одржлив развој и човечки ресурси - Љупчо Николовски: