Млади, спорт и физичка култура

 

Владата на Република Македонија ќе продолжи со реализирање на проекти во функција на подобрување на иднината на младите. Со реализација на проектите од областа на спортот и спортската инфраструктура ќе се придонесе за подобрување на условите за спортување, натпреварување и рекреирање на сите граѓани,  ќе се подобри квалитетот на спортската инфраструктура во Република Македонија и ќе се создадат современи   спортски капацитети за побрз развој на спортот. Владата ќе ги поддржи професионалните спортисти,  ќе  помогне  за  унапредување  на  професионалниот  спорт  и  зголемување  на неговата масовност.

 

Спортска инфраструктура

Во насока на подобрување на спортската инфраструктура ќе бидат реализирани следниве проекти:

· Во рамките на проектот „Спортски сали“ ќе бидат изградени нови и реконструирани повеќе постојни спортски сали, вклучително:

o  Изградба на голема спортска сала во Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје (2015-2016)

o Изградба на спортска сала во Државен универзитет – Тетово (2014-2015)

o Изградба на спортска сала во населбата Ченто во општина Гази Баба (2015- 2018)

o  Изградба  на  спортска  сала  во  Државното  средно  училиште  за  физичка култура „Методи Митевски-Брицо” во општина Центар (2015-2018)

o  Изградба на спортска сала во домот за деца без родители „11 Октомври” во општина Центар (2016 - 2018)

o Изградба  на  спортска  сала  во  основното  училиште  „Кочо  Рацин”  во општина Центар (2018)

o Довршување на спортска сала во општинаЧаир (јули 2014)

o Изградба на мала спортска сала во Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје (2018)

o  Изградба на спортска сала во општина Шуто Оризари (2016-2018)

o  Изградба на спортска сала во општина Охрид (2016-2018)

o  Реконструкција на спортски сали

· Изградба и опремување на фудбалски игралишта со вештачка трева во чиишто рамки со вештачка трева ќе бидат опремени фудбалските игралишта во: Штип, Битола, Струмица, Прилеп, Охрид, Кратово, Велес и Тетово (2014). Притоа, Агенцијата за млади и спорт ќе ги преземе и следниве активности:

O Изградба и опремување на фудбалски игралишта со вештачка трева во Струга, Берово и Крушево (2016-2018)

o  Санација и адаптација на фудбалски игралишта во: Демир Хисар, Бутел во село Љубанци и Струга во село Мороишта (2014-2017)

· Модернизација на четири фудбалски стадиони во 4 општини во државата којашто ќе опфати  опремување на стадионите со соодветно осветлување – рефлектори со што ќе се исполнат меѓународните стандарди за одигрување на ноќни натпревари во фудбал (2015-2016)

· Ќе се реализира проектот „120 тениски терени“ во сите општини (2014-2018)

· Ќе се реализира проектот „100 повеќенаменски маалски игралишта“ во сите општини (2014-2018)

· Изградба на пливачки базени во чиишто рамки ќе бидат изградени нови затворени пливачки базени (2018)

· Изградба на еден спортски полигон во Општина Ѓорче Петров, кој ќе опфаќа три единечни игралишта, од кои две асфалтирани и едно земјено (2014-2015)

· Санација и адаптација на игралишта во општина Струга (2014-2017)

· Изградба и реконструкција на јужна трибина на отвореното игралиште за ракомет во Струга (2014-2015)

· Изградба на повеќенаменско игралиште за ракомет, одбојка и фудбал на песок во општините Охрид и Струга (2014-2015)

·Изградба на нови скејт-паркови во Битола и Охрид во соработка со локалните самоуправи (2018)

 

Проекти за спорт

Владата на Република Македонија ќе продолжи со поддршка и унапредување на спортот преку реализација на следните активности и проекти:

·  „Национално спортско признание - спортски пензии“ (континуирано)

·  „500 стипендии за млади и талентирани спортисти“ (континуирано)

·  Летен училишен камп со познати спортисти и спортски тренери (2014-2018)

·  Училишни првенства во голем фудбал (2014-2018)

·  „Државна награда 8 Септември“ со којаќе се оддава признание на  спортисти, тренери и спортски работници за остварувања во областа на спортот (континуирано)

· Проект „Спортски амбасадори“ со кој најистакнатите и најуспешните македонски спортисти ќе  бидат именувани за македонски спортски амбасадори како значајни личности кои придонесуваат за промоција и меѓународна афирмација на Република Македонија (2014)

· Стручна специјализација на македонски тренери во реномирани светски спортски центри (континуирано)

· Кампања за елиминација на допингот во спортот во чиишто рамки низ семинари, работилници и различни облици на собири ќе се вршат предавања за важноста од негувањето на спортската етика и фер-плејот (2014)

·  Проект „Борба против допингот во спортот – чист спорт“ преку којшто ќе се врши унапредување на мерките кои треба да се преземат во борбата против допингот во спортот на национално ниво преку спроведување 50 допинг контроли врз македонски спортисти на годишно ниво (2015-2018)

· Континуирано усовршување на наставниците по физичко воспитување (2014-2018)

· „Спортско лето – спорт за сите“ во туристичките центри (Охрид, Струга, Дојран) со цел  популаризација на повеќе спортови преку организирање на спортски настани во соработка со националните спортски федерации (2014-2018)

· Информатички спортски систем со којшто се предвидува создавање на база на податоци   за   сите   регистрирани   спортски   клубови,   членки   на   постоечките национални спортски федерации (2014-2018)

 

Проекти за млади

Владата на  Република  Македонија  во  периодот  2014–2018  ќе  продолжи  посветено  да работи за подобрување на животот на младите преку реализација на следните проекти:

· Бесплатен превоз со железница за време наеден викенд (петок, сабота, недела) во месецот, при што младите лица до 27 години ќе имаат право на бесплатен повратен билет (2015)

· На младите ќе им се одобри 50% попуст на билетите за користење на услугите во железничкиот превоз на повеќе релации во земјата (2015-континуирано)

· Проект „Слободен четврток“ кој има за цел на студентите  да  им  овозможи бесплатен превоз  во градските автобуси, жичарницата на Водно и железничкиот сообраќај  во  Република  Македонија,  како  и  ден  кога  студентите  бесплатно  ќе можат да ги посетат театрите, музеите и кината во Скопје и во државата (2014)

· Обезбедување на 50% попуст за младите луѓе до 29 години за влезници за театар, музеј, опера, балет и филхармонија (2014)

· Проект „Најдобар млад програмер“ во чиишто рамки ќе  биде организиран натпревар за програмирање за ученици во последната година од средното образование и на најдобрите млади програмери ќе им се доделат награди во форма на  соодветна  техничка опрема која ќе им  помогне  во  нивната  професионална надградба (2014-2015)

· Проект „Млади уметници“ кој ќе придонесе за поголем развој и унапредување на младите уметници и ќе овозможи откуп на нивните дела (2015)

· Проект  „Млади  музичари“  кој  ќе  им  овозможи  на  младите  музичари  да  имаат можност да испратат демо-снимка од соодветна музичка композиција (2016)

· Проект „Совети на младите во општините“ со којшто ќе се направи значаен чекор за зголемување на улогата и учеството на младите во процесите на донесување на одлуки на локално ниво (2014-2018)

· Проект  „Урбан  ѕид“  во  повеќе  градови  во  земјата  со  којшто  ќе  се  обезбеди соодветен простор за младите да ја изразат својата креативност (2014-2018)

· Проект „Стоп за пороците кај младата популација“ чија цел е подигнување на свеста  и едукација на учениците за заштита и превенција од пороците (2014-2018)

· Проект „Чиста околина“ во рамки на кој ќе се организираат акции за чистење остатоци од комунален отпад, депонирани на несоодветни локации (континуирано)

· Креирање на Национална стратегија за млади 2016-2025 којашто ќе придонесе за фокусирано и  сеопфатно делување на вклучените страни во младинската сфера и решавање на младинските проблеми (2016)

· Спроведување на национална кампања против говорот на омраза (2014-2015)

Симнете ја програмата во PDF