Рамиз Мерко, Mинистер без ресор, задолжен за странски инвестиции

Рамиз Мерко е министер без ресор во Владата на Република Македонија, задолжен за странски инвестиции.

Официјална е-маил адреса на министерот Ramiz.merko@gs.gov.mk

 

Роден е во 1957, во Струга, каде завршил основно и средно образование. Дипломирал и магистрирал, по што стекнал и звање доктор на науки.  

Од 2014 до 2016,  беше пратеник во Собранието на Република Македонија. 

Од  2013 до 2014 работи како универзитетски професор, доцент на Меѓународниот  универзитет во Струга. 

Рамиз Мерко во периодот од 2009 до 2013 година е градоначалник на Струга. 

Од 2003 до 2005 година е раководител на Фондот за здравство, во канцеларијата на фонодот во Струга, а од 1983 до 1999 бил виш референт во Агенцијата за развој на земјоделството. 

Од 1980 до 1982  бил раководител на производство во Земјоделски комбинат.  

Учесник е на повеќе национални и меѓународни научни конференции.

Зборува англиски, турски и српски јазик.


Dr. Ramiz Merko - Minister without Portfolio in the Government of the Republic of Macedonia, in charge of foreign investments

Dr. Ramiz Merko was born in 1957 in Struga, where he completed primary and secondary education. After the graduation, he received a master's degree, after which he obtained a PhD degree.

Since 2017, he is an associate professor at the International University of Struga.

Member of Parliament in the Assembly of the Republic of Macedonia in the period 2014 to 2016.

Worked as a university professor, docent at the International University of Struga from 2013 to 2014.

In the period 2009-2013 Ramiz Merko served as Mayor of the Municipality of Struga.

Merko held the position of Head of the Health Fund - Struga Office, in the period 2003 to 2005, whilst from 1983 to 1999 he was working as Senior Officer in the Agency of Agricultural Development.

From 1980 to 1982, Merko was head of production in the Agricultural Combine.

Participated in several national and international scientific conferences.

Ramiz Merko speaks English, Turkish and Serbian.