Владата на Република Македонија денеска ќе ја одржи својата редовна 58-ма седница

На денешната редовна, 58-мата седница, Владата на Република Македонија, меѓу другото, ќе биде разгледана Предлог-програмата за персонална асистенција на лица со попреченост за 2018 година, како и Предлог-програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2018 година.

Овие точки доаѓаат како предлог на Министерството за труд и социјална политика, кое денеска на разгледување ја достави и Предлог-програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2018 година.

Владата денеска ќе ја разгледа и Предлог-програмата за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2018 година.

Од програмата за реализација на инфраструктурните проекти, на денешната седница на владата ќе биде разгледана Информацијата за прогрес на активностите за реализација на проектот „Рехабилитација, надградба и реконструкција на поголемите железнички станици на Коридорот 10 и кракот 10д, како и Информацијата за прогресот на активности во реализацијата на Акцискиот план за проектот „Модернизација и реконструкција на влезовите во Битола и изградба на експресен пат од Битола до граничен премин Меџитлија”.

Пред министрите на Владата на РМ, на денешната седница на одобрување ќе биде поднесен извештајот за извршени преговори со усогласен текст на Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за соработка во областа на борбата против трговија со луѓе.

На предлог на Министерството за надворешни работи, на денешната 58-ма седница на Владата на РМ, ќе биде разгледан и предлогот за поведување на постапка за водење преговори за потпишување Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Народна Република Кина за заемно укинување на визите за државјаните на двете земји, и предлогот за поведување на постапка за водење на преговори за потпишување на Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на Министри на Украина за услови за заемно патување на државјаните на овие две земји.

Владата денеска ќе ја разгледа и Информацијата во врска со активностите за анализа на моменталната состојба во областа на ИТ во сите институции од јавниот сектор во Република Македонија, на предлог на Канцеларија на Претседателот на Владата на Република Македонија и на Националниот совет за ИКТ.

 


 

Дневен ред: http://vlada.mk/sednica/58