Kryeministri Zaev në fillim të punëve për tregun e ri të qytetit në Vinicë: Në radhë të parë janë përparësitë e qytetarëve dhe kjo është arsyeja pse ne po përmbushim atë që paraardhësit tanë kanë premtuar për vite me radhë

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev sot mori pjesë në fillimin e punës së tregut të ri të qytetit në Vinicë si përgjigje e interesit të shprehur të qytetarëve të Komunës.

“Si një nga projektet  më të rëndësishme kapitale për qytetarët e komunës dhe për të gjithë zonat përreth, ndërtimi i tregut të qytetit në Vinicë është me interes për rajonin, pasi që është padiskutueshme që të krijohet qendër  tregu që do të jetë me interes për prodhuesit bujqësorë dhe tregtarët e gjithë rajonit. Bëhet fjalë për ndërtimin e një tregu të qytetit i cili  ka një pjesë të mbuluar dhe të hapur dhe i cili tani po bëhet realitet, edhe pse ishte premtuar shumë herë më parë," tha Kryeministri Zaev në ngjarjen në Vinica.

Në të gjitha pjesët, shtoi Kryeministri Zaev, projekti parashikon funksionalitet optimal për objekte të tilla dhe me  zbatimin e të gjitha standardeve të nevojshme për këtë lloj të objekteve  që kujdesen për nevojat shoqëruese të qytetarëve siç janë hapësira për parkim dhe qasja miqësore për personat me aftësi të kufizuara.

“Tipar i dukshëm i projektit për tregun e qytetit është vlera e tij arkitektonike që do ta bëjë projektin një nga më të njohurat në qytet", tha Kryeministri Zoran Zaev në ngjarjen  me rastin e shënimit të fillimit të punës ndërtimore në tregun e qytetit në Vinica .

Si Qeveri, tha Kryeministri  Zaev, u obliguam që të përforcojmë decentralizimin,  të mundësojmë transferimin maksimal të mundshëm të kompetencave nga niveli  qendror  në atë lokal dhe këtë ta bëjmë me transferim adekuat të fondeve për zbatimin e tyre.

“Me projektin që propozoi Komuna e Vinicës dhe të cilin Qeveria e pranoi të financojë me fonde nag programi TAV, do të zëvendësohen  tubacionet e vjetra të ujit me tuba të rinj  polietileni, me të cilat do të përmirësohet cilësia e ujit të pijshëm dhe do të sigurohet  mbajtja afatgjate e rrjetit të furnizimit me ujë”, theksoi Kryeministri Zaev në fjalimin dhe rindërtimin e infrastrukturës rrugore lokale, rrjetin e ujësjellësit,  ndërtimin e objekteve sportive dhe e gjithë kjo për përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe për mbështetjen e zhvillimit ekonomik.

Kryetari i Komunës së Vinicës, Ivica Dimitrov në fjalimin e tij theksoi se investimet kapitale, investimet në projekte infrastrukturore në nivel lokal janë parakusht për përmirësimin e jetës së qytetarëve tanë dhe mbeten prioritet për të si kryetar komune.

Vlera e këtij projekti kapital është 29 milion e 300 mijë denarë, i njëjti  do të mbulojë një sipërfaqe prej 1810 m2, në 2 nivele, të përbërë nga një pjesë e hapur dhe e mbyllur ”, njoftoi kryetari i komunës, Dimitrov.