Zaev në sesionin plenar të Samitit të BE -së për Ballkanin Perëndimor: Një Ballkan Perëndimor i fuqishëm dhe prosperues paraqet një kontribut të domosdoshëm për ekonominë evropiane

"Një Ballkan Perëndimor i fuqishëm dhe prosperues paraqet një kontribut të domosdoshëm për ekonominë evropiane dhe pa dyshim, integrimi i plotë i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian duhet të jetë si rezultat i natyrshëm i rrugës së reformës në rajon," tha Kryeministri Zoran Zaev në sesionin e parë plenar në Samitin e BE-së për Ballkanin Perëndimor mbi çështjet socio-ekonomike në bashkëpunimin e vendeve të rajonit me Bashkimin Evropian.

Kryeministri Zaev theksoi se aktivitetet e Qeverisë për zhvillimin ekonomik zhvillohen njëkohësisht me masat që sigurojnë siguri shoqërore dhe drejtësi sociale, me ndikim pozitiv në zvogëlimin e varfërisë dhe përmirësimin e përfshirjes sociale.

"Përmes dialogut dhe platformave gjithëpërfshirëse, partnerët tanë për dialog social na kanë ndihmuar të pasurojmë masat që janë vërtetuar se janë të drejtë në aspektin social," tha kryeministri Zaev.

Ai shtoi se pandemia KOVID-19 ka përshpejtuar më tej ambicien për integrim rajonal, duke nxjerrë në pah lidhje të rëndësishme midis tregjeve në rajon, si dhe midis ekonomive të BE-së dhe Ballkanit Perëndimor. Gjatë këtyre kohërave sfiduese, rajoni bashkëpunoi, duke siguruar një rrjedhë pa pengesa të mallrave gjatë gjithë krizës.

"Si rezultat i parimeve udhëheqëse të Procesit të Berlinit, ne jemi plotësisht të angazhuar për bashkëpunim gjithëpërfshirës rajonal për t'u bërë pjesëmarrës të barabartë në politikat, programet e BE-së dhe tregun e vetëm, për t'u harmonizuar me rregullat dhe standardet e BE-së dhe për të zgjeruar mundësitë për qytetarët dhe komunitetin e biznesit. ", tha Kryeministri Zaev.

Për Republikën e Maqedonisë  së Veriut, tha Kryeministri Zaev, Plani Ekonomik dhe Investues i BE -së për Ballkanin Perëndimor është një iniciativë e mirëpritur dhe shumë e rëndësishme, e cila tregon solidaritet dhe kujdes për rajonin, forcimin e aktivitetit ekonomik dhe rritjen e aftësisë konkurruese të tij.

"Zbatimi i Planit Ekonomik dhe të Investimeve të Ballkanit Perëndimor dhe Planit të Veprimit të tregut të Përbashkët Rajonal do të transformojnë rajonin, i cili do të sigurojë ekonomi të gjelbërta dhe më të digjitalizuara, si dhe një rrjetëzim më të mirë me tregun e vetëm të BE -së, që synon rimëkëmbjen nga kriza nga KOVID-19, duke përshpejtuar rritjen ekonomike ”, theksoi Kryeministri Zaev në sesionin e parë plenar të Samitit të BE-së për Ballkanin Perëndimor kushtuar çështjeve socio-ekonomike në bashkëpunimin e vendeve të rajonit me Bashkimin Evropian.