Фестим Халили

ФЕСТИМ ХАЛИЛИ – Заменик претседател на Владата на Република Македонија за спроведување на Рамковниот договор

Дата на раѓање: 05 мај 1984 година

Место на раѓање: Тетово

 

Образование:

 • 2014  Докторат -Royal Holloway University of London & Tirana University, Факултет за природни науки, Катедра по информатика
 • 2011 Магистратура- Универзитет на Југоисточна Европа, Современи науки и технологии
 • 2007 Додипломски - Универзитет на Југоисточна Европа, и  Технички универзитет-  Минхен

 

Академска кариера:

 • 2014 Доцент - Државен универзитет во Тетово и Интернационален балкански универзитет
 • 2013  Истражувач - Royal Holloway University of London
 • 2012 Асистент - Државен универзитет во Тетово - Катедра по информатика
 • 2009 Помлад асистент, Државен универзитет во Тетово - Катедра по информатика

 

Работно искуство:

 • 2014 ИТ експерт - Биро за јавни набавки
 • 2014-2016 Раководител на канцеларија - Ректорат- Проектна канцеларија
 • 2009-2013 ИТ канцеларија - Државен универзитет во Тетово
 • 2010 Софтвер инженер - Scopic Software, USA
 • 2008-2010 Консултант - INACON GmbH, Karlsruhe – Германија
 • 2005-2007 ИТ Канцеларија - Универзитет на Југоисточна Европа

 

Познавање на јазици:

 • Албански
 • Македонски
 • Англиски
 • Германски
 • Турски