Арбр Адеми

АРБР АДЕМИ - Заменик претседател на Владата на Република Македонија задоложен за европски прашања

Дата на раѓање:  25 септември1985 година

Место на раѓање: Куманово

 

Образование:

 • 1992-2000 Oсновно училиште “Маршал Тито“, Куманово;
 • 2000-2004 Средно училиште - гимназија "Гоце Делчев", Куманово;
 • 2004-2008 Академски студии на Правниот факултет на Државниот универзитет во Тетово;
 • 2008-2010  Магистерски студии по право - граѓански смер, Правен факултет на Државниот универзитет во Тетово;
 • 2011-2015 Докторски студии, Правен факултет, Универзитет на Тирана-Албанија. Докторска дисертација: „Решавање на трговски спорови пред меѓународна трговска арбитража”.

 

Други квалификации:

 • Положен правосуден испит
 • Положен нотарски испит

 

Работно искуство:

 • 2009-2010  Вонреден асистент на Правниот факултет на Државниот универзитет во Тетово;
 • 2009-2012  Вонреден асистент на Факултетот за бизнис администрација, Државен универзитет во Тетово;
 • 2009-2012  Продекан за наставни прашања на Факултетот за бизнис администрација, Државен универзитет во Тетово;
 • 2010  Консултант на министерот за труд и социјална политика;
 • 2010- Асистент со полно работно време на Правниот факултет на Државниот универзитет во Тетово.

 

Познавање на јазици:

 • Aлбански;
 • Македонски;
 • Англиски.