Никола Попоски

Никола Попоски, Заменик на Претседателот на Владата и Министер за надворешни работи 

Роден на 24-ти октомври 1977 во Скопје.
 
ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО:
2010 - 2011  

 • Мисија на Република Македонија при ЕУ, Амбасадор, Шеф на Мисија

2006 – 2009  

 • Европска Комисија, Заеднички Истражувачки Центар, Раководител на експертска група

2005 - 2006  

 • DEPFA Bank plc. HQ, Ирска, Менаџер за односи со институционални клиенти

2001 - 2004

 • Амбасада на Француската Република во Република Македонија, Секретар

2003 - 2004

 • Државна Управа на Руенското Пристаниште, Развоен Оддел за транспортна инфраструктура

1999 - 2001

 • Кралско инженерство на Велика Британија, Асистент на Манаџерот за квалитет

 
ОБРАЗОВАНИЕ:
2005

 • Магистер по Европски економски студии, Колеџ на Европа, Бриж, Белгија

2004

 • Магистер по странски јазици и меѓународна трговија: ЕУ, Универзитет во Рен, Франција и Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Република Македонија

2002

 • Дипломиран економист, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Економски факултет
 • Универзитет во Ница "Софија Антиполис" (стипендијант на француската Влада)
 • Обучен внатрешен ЕК оценител за примена на стандарди од доменот на менаџментот, управување со животна средина, здравје и безбедност во работното окружување (ISO 14001, OHSAS 18001)