Башким Амети

БАШКИМ АМЕТИ – Министер за животна средина и просторно планирање

Дата на раѓање: 24 март 1983 година

Место на раѓање: Глумово, Скопје 

 

Образование:

 • 2002-2007  Правен факултет на Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово

 

Други квалификации:

 • Положен правосуден испит
 • Положен нотарски испит

 

Работно искуство:

 • 2007 Д.П.П.У Гетоар
 • 2008-2009 Адвокатска канцеларија
 • 2009-2013 Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Република Македонија
 • Министерство за правда на Република Македонија
 • 2013-2016 Агенција за управување со одземен имот
 • Член на Управен одбор на АКН на Република Македонија
 • Член на Стручниот совет на Комората на извршители на Република Македонија
 • 2013 Член на Советот на Град Скопје

 

Познавање на јазици:

 • Албански
 • Македонски
 • Англиски