Бејџан Иљас

Бејџан Иљас, министер без ресор

Националност: Турчин 

Дата на раѓање: 23.05.1976 година
Брачен статус: Женет, татко на две деца 

Работно искуство:

 • 2015 –             ЈЗУ Клиничка Болница -Тетово 
 • 2007 –2014      ПЗУ “Медикана “Теарце.Лекар по Општа Медицина –Сопственик. 
 • 2005 – 2007     ПЗУ “Витае“ Тетово .Лекар по Општа Медицина. 
 • 2004 – 2005     Средно Медицинско Училиште “ Никола Штејн “  Тетово-Професор по Стручни предмети

Образование:

 • 2015 -            Специјализација по Гастроентерохепатологија. УКИМ. Мед. Факултет   Скопје  
 • 1996 – 2003    Универзитет –Селчук, Медицински Факултет. Коња  Р.Турција  
 •                             Степен и стручен назив:Доктор по општа медицина.Положен државен испит во Р.М. 
 • 1991-1995      Средно Медицинско Училиште “ Никола Штејн “ Тетово 
 • 1983-1991       Основно Училиште “Кирил Пејчиновиќ “Теарце 

Дополнителни активности:

 • Член на централното раководство на ДПТМ.3 мандати на централното Собрание 2 мандата заменик претседател на партијата и член на управниот одбор/ 
 • Претседател на општинската организација на ДПТМ во општина Теарце;
 • Советник од редовите на ДПТМ во советот на општина Теарце.(2013- ) ;
 • Претседател на комисија за акредитација при ЈЗУ Клиничка Болница Тетово; 
 • Учесник во неколку проекти на Европската унија во невладиниот сектор; 
 • Колумнист во неделното списание на Турски јазик``Јени Балкан``Скопје; 
 • Работење во неколку регионални пишани и аудиовизуелни медиуми во Тетово; 
 • Консултант на неколку приватни здавствени установи од Р.Турција во Р.М. 

Познавање на јазици:

 • Турски: Мајчин Јазик 
 • Македонски: Одлично 
 • Албански: Одлично 
 • Англиски: Одлично