Самка Ибраимовски, Министер без ресор задолжен за имплементација на Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите во Република Македонија

Самка Ибраимовски е министер без ресор во Владата на Република Македонија, задолжен за имплементација на Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите во Република Македонија.

Официјален е-маил: [email protected]
Фејсбук страна: www.facebook.com/PCERSamkaIbraimoski

 

Ибраимовски е роден  во 1954, а своето образование го завршува на Факултетот за менаџмент  при  Универзитетот „Привредна Академија“ во Нови Сад.

Своето работно искуство го започнува во приватниот сектор како директор на претпријатието „Унус-Промет“,  претпријатие за вработување на инвалидизирани лица и производство на картонажа и канцелариски мебел, во периодот од 1990 до 2010 година, и повторно од 2006 до 2008 година.

Во годините од 2004 до 2006 бил Заменик Министер за труд и социјална политика во Владата на Република Македонија,  а потоа и директор на Прифатниот центар за баратели на азил во Скопје во периодот од 2008 до 2011 година.

Во мандатот од 2011 до 2015 година, Самка Ибраимовски бил пратеник во Собранието на Република. 

Зборува 4 јазици и тоа, турски, грчки, бугарски и англиски.


Samka Ibraimovski - Minister without Portfolio in the Government of the Republic of Macedonia, in charge of implementation of the National Strategy for Roma in the Republic of Macedonia

Ibraimovski was born in 1954. He completed his education at the Faculty of Management, at the "Business Academy" University in Novi Sad.

He started his work experience in the private sector as director of "Unus-Promet", a company for employing disabled people and production of cardboard and office furniture, in the period 1990 to 2010, and again from 2006 to 2008.

In the period 2004 to 2006, Ibraimovski held the position Deputy Minister of Labor and Social Policy in the Government of the Republic of Macedonia, and then Director of the Skopje Reception Center for Asylum Seekers in the period from 2008 to 2011.

He was a member of Parliament in the Assembly of the Republic of Macedonia in the period 2011 to 2015.

Ibraimovski speaks four languages: Turkish, Greek, Bulgarian and English.