Неждет Мустафа

Неждет Мустафа стапи на функцијата Mинистер без ресор во јули 2008 година. Исто така, тој е и национален координатор на Декадата за вклучување на Ромите 2005-2015 и на Националната стратегијата за Ромите.

Роден е на 17 мај 1962 година во Скопје.

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО:
2008

 • Министер без ресор во Владата на Република Македонија.

2006-2008

 • Пратеник во Собранието  на Република Македонија.

2004- 2008

 • Совет на Европа– Стразбур.

2002-2006

 • Пратеник во Собранието на Република Македонија.
 • Претседател на Обединетата партија за еманципација на Ромите.

2000-2002

 • Градоначалник на Општина Шуто Оризари.

1996-2000

 • Градоначалник на Општина Шуто Оризари.

1991-1994

 • Уредник, Македонска Радио Телевизија – Ромска редакција.
 • Генерален секретар, oсновач на Првата rомска партија-ПЦЕР.
 • Претседател на Демократската прогресивна партија на Ромите ДППРМ.


ОБРАЗОВАНИЕ

 • Дипломиран професор по филозофија, Филозофски факултет – Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.