Самка Ибраимовски

 

ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 27.9.1954

ОБРАЗОВАНИЕ

Универзитет „Привредна Академија“ – Нови Сад

Факултет за менаџмент - Дипломиран  менаџер

РАБОТНО ИСКУСТВО

2011 – 2015

Пратеник | Собрание на Република Македонија

2008 – 2011

Директор | Прифатен центар за баратели на азил – Скопје

2006 – 2008

Директор | на „Униус Промет“ – Тетово, приватно претпријатие за вработување на инвалидизирани лица и производство на картонажа и канцелариски мебел

2004 – 2006

Заменик Министер за труд и социјална политика | Влада на Република Македонија – Министерство за труд и социјална политика

1998 – 2010

Претседател | на Заедница на заштитни друштва на Република Македонија

1990 – 2004

Директор | на „Униус Промет“ – Тетово, приватно претпријатие за вработување на инвалидизирани лица и производство на картонажа и канцелариски мебел

- Мајчин јазик: ромски, македонски

- Други јазици: турски, српски, делумно грчки, бугарски и англиски