Генерален секретаријат

Кирил Божиновски, генерален секретар на Владата на Република Македонија

Кирил Божиновски, генерален секретар на Владата на Република Македонија, е роден на 24 мај, 1980 година во Скопје. Дипломирал на Универзитетот “Свети Кирил и Методиј“ на политичките студии при Правниот факултет во 2002 година. Магистрант е на катедрата по меѓународно право и меѓународна политика на Правниот факултет “Јустинијан Први“.

Господинот Божиновски има работено во Собранието на Република Македонија и во локалната самоуправа во Општина Гази Баба, а од 2007 година до неговото именување за генерален секретар работи како раководител на Секторот за меѓународни односи и соработка во Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија. Учествувал на многубројни обуки, форуми и конференции организирани од домашни и странски образовно-истражувачки институции и фондации. Зборува англиски јазик.

 


 

Заменик генерален секретар

Надлежности и организациона поставеност на Генералниот секретаријат

Основни информации

Организациони облици на Генералниот секретаријат

 

Политика за квалитет

Политика на заштита на животна средина

 Сертификат на системот за менаџмент со квалитет         ISO 14001:2004 (SGS)

Програма за работа на Владата на РМ за 2017 година

Стратешки план на Генералниот Секретаријат на

Владата на Република Македонија за периодот 2016 - 2018

Регистар на стратешки документи на Владата на Република Македонија