Ширет Елези

ШИРЕТ ЕЛЕЗИ – Министер за локална самоуправа

Дата на раѓање : 20 март 1981 година

Место на раѓање: Франкфурт, СР Германија

 

Образование :

 • 1996-2000 Гимназија Панче Поповски  во Гостивар;
 • 2000-2004 Државен универзитет Тетово, Економски факултет;
 • 2006-2008 Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје (Msc.);
 • 2009-2011 Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје (PhD.);
 • 2009 Магистар по Економски науки;
 • 2011 Доктор по Економски науки ( PhD ).

Работно искуство:

 • 2005-2016 Општина Гостивар, Раководител на Сектор за финансиски прашања;
 • 2012 Државен универзитет Тетово, вонреден професор;
 • 2013-2016 Професор на Меѓународниот универзитет во Струга.

Познавање на јазици:

 • Албански;
 • Македонски:
 • Англиски:
 • Германски.
 • Чешки