Пиштар Лутфиу

ПИШТАР ЛУТФИУ – Министер за образование и наука

Дата на раѓање:  17 март 1986 година

Место на раѓање: Дебар

 

Образование:

  • 2000-2004 Средно училиште „Никола Штејн“ - Тетово
  • 2006-2009 Универзитет на Југоисточна Европа – Тетово, Јавна aдминистрација и политички науки
  • 2009-2012 Универзитет на Југоисточна Европа – Тетово, Политички науки, стекната квалификација – Магистер по политички науки

 

Работно искуство:

  • 2014 Клуб Алпбах Македонија, Претседател;
  • 2013 Влада на Република Македонија, Секретаријат за спроведување на Охридскиот рамковен договор, Сектор за меѓународни односи;
  • 2011-2013 Институт за политички и меѓународни студии – Скопје, Генерален секретар;

 

Познавање на јазици:

  • Албански
  • Македонски
  • Англиски
  • Италијански