Пријави корупција

  • Пријавете корупција во Царинската управа  на телефонскиот број 197
  • Пријавете корупција во Управа за јавни приходи на телефонскиот број 198
  • Пријавете корупција во Министерството за транспорт и врски на телефонскиот број 199
  • Пријавете корупција во Министерството за внатрешни работи на телефонскиот број 199