Ден на дрвото

Сонот за пошумена Македонија преку засадување на иднината се појави во август 2007 година, кога амбасадорот на мирот на УНЕСКО, светски познатиот баритон, маестро Борис Трајанов,  поттикнува проект за масовно засадување на голините и опустошените планини. Незаборавна е изјавата на уметникот дека „Не сме само ние жители на Планетета, и шумите се жители како и ние“.

Сите акции се безрезервно поддржани од Владата на Република Македонија со сите надлежни министерства, Заедницата на локалната самоуправа (ЗЕЛС) со општините, и ЈП „Македонски шуми“.

Во 2008 година беа засадени 2560 хектари,  2009 година нови 3.915 хектари,  2010 година 2017 хектари, и во 2011 година на пролетната акција беа засадени 744 хектари. Дополнително преку редовната програма за Проширена репродукција на шумите во периодот од крајот на 2006 до 2010 година беа  засадени вкупно 3000 хектари.

Најреномираните светски медиуми Франспрес, Ројтерс, Ксин хуан,  Би-Би-Си и други, со восхит известуваа за акцијата – Ден на дрвото. Со тоа акцијата Ден на дрвото и донесе меѓународна афирмација на Република Македонија.