Субвенции во земјоделството

Владата на Република Македонија ќе продолжи со спроведување на земјоделски политики кои придонесуваат кон развој и поголема конкурентност на македонското земјоделство. Ќе продолжи спроведувањето на мерките со кои на земјоделците им се овозможува: поволен пристап до кредити, покривање на дел од трошоците за набавка на сточен фонд, подигање на насади и култури, како и субвенционирање на земјоделското производство...

Во периодот 2011-2015 година ќе бидат обезбедени вкупно 670 милиони евра за субвенции во земјоделството.

  • 2011 - 115 милиони евра
  • 2012 - 130 милиони евра;
  • 2013 - 135 милиони евра;
  • 2014 - 140 милиони евра; и
  • 2015 - 150 милиони евра.

Владата на Република Македонија и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство продолжуваат со спроведување на аграрна политика која веќе дава резултати во развојот и во зголемувањето на конкурентноста на македонскиот земјоделски производ. Европа и светот треба да не препознаат како сериозни и квалитетни агробизнис партнери.

Во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство сметаат дека ефекти од субвенциите има.

Според последните податоци од Државниот завод за статистика и според анализите, може да се забележи раст на извозот во последните години. Во 2005  година кога субвенциите беа симболични извозот изнесувал 278 милиони евра, во 2007 година бил 346 милиони евра, во 2009 година  357 милиони евра, а  во ноември минатата година извозот изнесувал 384 милиони евра.

Владата е убедена дека токму субвенциите им овозможиле на македонските земјоделци да го одржат и надградат своето производство и ветува дека субвенциите во овој сектор нема да се намалуваат.