Тринаесетта седница на Владата

Точка Наслов
1  Предлог за изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година
2  Предлог Закон за дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година, по скратена постапка
3  Информација за мерките кои се однесуваат за одржливи енергетски системи кои произлегуваат од Повелбата за одржливост
4  Информација за можностите за користење на средства од Зелениот климатки фонд (Green climate fund) и ре-номинација на Назначен национален орган (DNA Designated national authority), односно Назначено лице (Focal point) и Технички Focal point.
5  Кадровски прашања /13/
6 Прашања и предлози /13/