14-та седница на Владата

MK
Седницата се одржа на: 
11.07.2017 - 02:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (4.77 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1  Предлог - решение за именување претседател и членови на Организациониот одбор за прослава на државниот празник - 2 Август – Ден на Републиката
2  Кадровски прашања/14/ 
3 Прашања и предлози/14/ 
4  Информација за статусот на спроведување на проектот Национален Портал за е-услуги за граѓани
5  Информација за потребата од донесување на решенија за изменување на решенија за формирање на Комисии за спроведување на постапки за доделување на договори на јавно приватно партнерство за финансирање. проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивен систем на природен гас во Регион 1, Регион 2 и Регион 3
6  Информација за Тринаесеттиот состанок на Советот за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европската унија, Брисел, 18 јули 2017 година, со платформа за настап на македонската делегација
7  Информација за Мулти-индикаторско кластерско истражување за да се оцени состојбата на децата и жените