17-та седница на Владата

MK
Седницата се одржа на: 
28.07.2017 - 02:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.3 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1  Дополнет Предлог за изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година
2  Информација за статусот на проектот "Поедноставување на процедурите за известување и плаќање на ПДД за граѓаните " (Управа за јавни приходи)
3  Кадровски прашања /17/
4 Прашања и предлози /17/