Триесет и петта седница на Владата

Точка Наслов
1 Информација и статус на подготовката на Придонесот кон извештајот на Европска Комисија (Секретаријат за европски прашања)
2 Предлог-закон за изменување на Законот за јавните набавки, по скратена постапка
3
Кадровски прашања /35/