51-ва седница на Владата

Напомена: Сè до почетокот на седницата, дневниот ред е подложен на промени.
Точка Наслов
1 Викторија Лоба, барање за прием во државјанство на РМ
2 Кадровски прашања /51/
3 Прашања и предлози /51/

Разно - Доделување еднократна парична помош на семејството Зулбеари, кое во пожар што се случи утрото на 25.1.2018 година во населбата Поток во Тетово им изгоре куќата и животот го изгубија мајката и нејзините 4 малолетни деца.