Состав на Владата на Република Северна Македонија

Претседател на Владата

Претседател на Владата

Заменици на Претседателот на Владата

Прв Заменик на Претседателот на Владата и министер за политички систем и односи меѓу заедниците
Заменик на Претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции
Заменик на Претседателот на Владата за европски прашања
Заменик на Претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеење

Министри

Министер за внатрешни работи
Министер за економија
Министер за локална самоуправа
Министер за надворешни работи
Министер за животна средина и просторно планирање
Mинистер за финансии
Министер за транспорт и врски
Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство
Министерка за одбрана
Министер за здравство
Министер за правда
Министер за образование и наука
Министерка за труд и социјална политика
Министерка за култура
Министер за информатичко општество и администрација
Министер без ресор задолжен за дијаспора