Седници на Влада

Дневни редови, соопштенија и одлуки од седниците на Владата на Република Македонија.

Владата на Република Македонија ја одржа 42-та седница

Усвоени буџетот за 2018, мерките од планот за економски раст, донесена одлука со која се задолжуваат министрите, замениците, државните секретари и генералниот секретар на Владата да достават информации за службените трошоци направени во првите шест месеци

Владата на Република Македонија ја одржа 41-вата седница

Владата на денешната седница го усвои и предлог законот за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство, позната како Истанбулската конвенција, со што се создавааат услови за еден поширок и посеопфатен пристап во борбата против насилството.

Владата на Република Македонија ја одржа 40-тата седница

Владата ја усвои информацијата на Агенција за катастар на недвижности за изменување и дополнување на Тарифникот за висина на надоместокот за повеќе услуги на катастарот. Со предложените измени, цените на услугите на Агенција за катастар на недвижности за различни услуги се намалуваат од 28 до 90 отсто.

Од 39-тата седница на владата на РМ: Одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите

Владата на Република Македонија на денешната 39-тата седница ја разгледа и ја усвои предлог–одлуката за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите.

Oд 38 седница на Владата на РМ: Усвоен предлог закон за престанок на важењето на Законот за совет за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија

Владата на Република Македонија на денешната 38 седница, донесе одлука да му предложи на Собранието на Република Македонија предлог закон за престанок на важењето на Законот за совет за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија.

Од 37-та седница на Владата на РМ: Усвоен предлог буџетот за 2018 година; Усвоена е Фискалната стратегија за периодот 2018-2020; Усвоени предлог измените на Законот за персонален доход

Владата на Република Македонија, ја одржа својата 37-ма седница, на која го разгледуваше Предлог-буџетот на Република Македонија за 2018 година.

Владата на Република Македонија ја одржа 36-тата седница: Љубомир Јовески е предлог на владата за јавен обвинител; Заради незадоволителни резултати „Денот на дрвото“ се укинува; Обезбедена е финансиска поддршка за „11 Октомври - Еурокомпозит“ АД Прилеп

Владата на Република Македонија денеска ја одржа 36-тата седница на која се донесени повеќе одлуки од интерес на граѓаните на Република Македонија.

Владата на Република Македонија ја одржа 35-тата седница: Утврден текстот на Придонесот на Република Македонија кон Извештајот на Европската комисија; Инициран процес за измени и дополнувања на Законот за јавни набавки

Владата на Република Македонија ја одржа 35-тата седница.

Владата ја одржа својата 34-та седница: 12 здравствени установи добиваат 40 инкубатори за интензивна нега; Се реконструираат 422 километри регионални патишта

Владата на Република Македонија денеска ја одржа својата 34 седница со повеќе точки на дневниот ред од интерес на граѓаните.

 

Владата на Република Македонија ќе ја одржи својата редовна 34 седница

Владата на Република Македонија утре, 31 октомври, ќе ја одржи својата редовна 34 седница со повеќе точки на дневниот ред од интерес на граѓаните.

Pages