Пет најдобро рангирани универзитети во Република Македонија

Рангирање претставува едноставен и јасен преглед за квалитетот и перформансите на високообразовните установи и е спроведено согласно Законот за високото образование. Во него беа опфатени вкупно 19 универзитети, односно високообразовни установи кои функционираат на територијата на Република Македонија. Рангирањето е спроведено од страна на Центарот за светска класа универзитети при Шангајскиот „ЏиаоТонг Универзитет“ од Кина, водечката светска институција за рангирање на високообразовни установи.

 

 

 

 

ПЕТ НАЈДОБРО РАНГИРАНИ УНИВЕРЗИТЕТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје,

2. Универзитет на Југоисточна Европа – Тетово,

3. Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип,

4. Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,

5. Универзитет за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид

Рангирање претставува едноставен и јасен преглед за квалитетот и перформансите на високообразовните установи и е спроведено согласно Законот за високото образование. Во него беа опфатени вкупно 19 универзитети, односно високообразовни установи кои функционираат на територијата на Република Македонија.

Рангирањето е спроведено од страна на Центарот за светска класа универзитети при Шангајскиот „ЏиаоТонг Универзитет“ од Кина, водечката светска институција за рангирање на високообразовни установи. Ваквото рангирање задолжително ќе се спроведува на секои две години и истото има за цел да ја стимулира конкуренцијата помеѓу високообразовните установи и да даде значајни информации поврзани со развојот, квалитетот и статусот на високообразовните установи во Република Македонија.