Мартин Попов, Шеф на кабинетот на Претседателот на Владата на Северна Македонија

Официјален е-маил: cabinet@primeminister.gov.mk
Официјална фејсбук страна: https://www.facebook.com/martinpopovsdsm