Џеладин Ајвази, Заменик национален координатор за спречување на насилен екстремизам

Џеладин Ајвази роден е на 5 март 1979 година во Куманово. Основно и средно образование завршил во Куманово, а дипломирал во 2007 година на Државниот Универзитет во Тетово (ДУТ).

Со Одлука на Владата на Република Северна Македонија на 04.08.2017 година именуван е за заменик национален координатор за спречување на насилен екстремизам.

Од 1 август 2021 година со Решение на Владата на Република Северна Македонија реименување за заменик е за национален координатор за спречување на насилен екстремизам.

 

 

 

 

 


Телефон за контакт: +389(0)2 3213-940, локал 278
Е-маил: xheladin.ajvazi@gs.gov.mk