Поминати / завршени јавни огласи и повици

Oглас / Повик Огласувач Рок
Јавен оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации Влада на Република Северна Македонија 05.03.2019
Јавен конкурс за поддршка на Проект на здружение за индивидуален третман на корисници во Дневен центар за деца со попреченост во менталниот или телесниот развој Министерството за труд и социјална политика 15.02.2019
Јавен конкурс за поддршка на Проект на здружение за спроведување на ран третман на деца со АСН (аутистичен спектар на нарушувања) Министерството за труд и социјална политика 15.02.2019
Јавен повик за избор на директор на Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија Влада на Република Македонија 13.02.2019
ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2018 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2014-2020 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 14.01.2019
Јавен повик бр.01/18 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 12.01.2019
Јавен повик за учество во проектот „Младинска картичка” Агенција за млади и спорт 31.12.2018
Втор јавен оглас за надоместување на дел од трошоците за купување печки на пелети во домаќинства за 2018 година Министерство за економија 12.12.2018
Јавен повик за финансирање на предлог проекти преку Инструментот за поддршка - Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва „старт-ап“ и „спин-оф“ Фонд за иновации и технолошки развој 11.12.2018
Јавен повик за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за 2018 година Влада на Република Македонија 10.12.2018
КОНКУРС за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година Министерство за образование и наука 23.11.2018
Јавен оглас за избор на директор на Државниот испитен центар Влада на Република Македонија 22.11.2018
Оглас за финансирање на НВО во насока на поддршка на активности кои се однесуваат на младите Агенција за млади и спорт 21.11.2018
Јавен оглас број 2/2018 за вработување на 1 (еден) посебен советник во Канцеларијата на претседателот на Владата Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија 20.11.2018
ЈАВЕН КОНКУРС за избор на здружение кое ќе ја обезбедува услуга во Центар за социјална рехабилитација на лица кои употребуваат, односно злоупотребуваат дрога и други психотропни супстанции и прекурзори Министерство за труд и социјална политика 18.11.2018
Јавен повик за пријавување претставници на граѓански организации и заинтересирани лица за учество во работни групи за изготвување на Национална стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализам во Република Македонија Канцеларија на Претседателот на Влада на Република Македонија 07.11.2018
Јавен повик за пријавување на заинтересирани лица за создавање на регистар/база на надворешни експерти кои можат да помогнат во процесот на објаснувачки скрининг и процесот на преговори за пристапување на Република Македонија кон Европската унија Влада на Република Македонија 10.10.2018
Јавен повик за субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија Министерство за економија 31.08.2018
Аплицирањето на домаќинствата за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци и за купени и вградени сончеви термални колекторски системи Министерство за економија 31.08.2018
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ во рамки на столб 3 од Планот за економски раст на Владата Фонд за иновации и технолошки развој 11.06.2018