Поминати / завршени јавни огласи и повици

Oглас / Повик Огласувач Рок
Јавен повик за пријавување претставници на граѓански организации и заинтересирани лица за учество во работни групи за изготвување на Национална стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализам во Република Македонија Канцеларија на Претседателот на Влада на Република Македонија 07.11.2018
Аплицирањето на домаќинствата за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци и за купени и вградени сончеви термални колекторски системи Министерство за економија 31.08.2018
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ во рамки на столб 3 од Планот за економски раст на Владата Фонд за иновации и технолошки развој 11.06.2018
Јавен оглас (број 02/2018) за вработување на (6) извршители на определено време поради привремено зголемен обем на работа во ГСВРМ Генералнен секретаријат на Владата на Република Македонија 15.05.2018
Аплицирање за субвенциите за 2018 година Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој 15.05.2018
Тендер за консултантски услуги за „Физибилити студии за консолидација на земјиште во 12 консолидациони области во Македонија” Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство 07.05.2018
Втор повик за доделување грантови за инфраструктурни проекти поврзани со туризмот Local and Regional Competitiveness Project (LRCP) 30.04.2018
Јавен повик за распределба на средства за финансиска поддршка на проекти на здруженија на граѓани и фондации Министерство за одбрана 30.04.2018
Јавен оглас за номинација на член во Национално координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост во Република Македонија Влада на Република Македонија 30.04.2018
Повик за искажување интерес за Проект за воспоставување на Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторинг и евалузација на политиката за рамномерен регионален развој (Си-ре-ра) Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања и координација на економските ресори и Амбасадата на Швајцарија во Република Македонија 18.04.2018
Јавен конкурс за избор на претседател и шест члена на Инспекциски совет Влада на Република Македонија 16.04.2018
Јавен оглас за прием на професионални војници Министерство за одбрана на Република Македонија 14.04.2018
Оглас за именување државен правобранител на Република Македонија Влада на Република Македонија 02.04.2018