Поминати / завршени јавни огласи и повици

Oглас / Повик Огласувач Рок
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на авионски превоз за државјаните на Република Северна Македонија во странство кои сакаат да се вратат во земјата Влада на Република Северна Македонија 31.03.2020
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на авионски превоз за државјаните на Република Северна Македонија во странство кои сакаат да се вратат во земјата Влада на Република Северна Македонија 29.03.2020
Повторен јавен повик за изразување интерес за хотелите во државата кои имаат над 50 легла, за потребите на формирање државни карантини за справување со коронавирусот Влада на Република Северна Македонија 29.03.2020
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на авионски превоз за државјаните на Република Северна Македонија во странство кои сакаат да се вратат во земјата (Љубљана) Влада на Република Северна Македонија 27.03.2020
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на авионски превоз за државјаните на Република Северна Македонија во странство кои сакаат да се вратат во земјата (Берлин, Бон, Минхен) Влада на Република Северна Македонија 27.03.2020
ЈАВЕН ПОВИК за интервентна набавка на заштитни маски со цел спречување на последиците од корона вирусот (COVID 19) за време на вонредната состоба Влада на Република Северна Македонија 26.03.2020
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на авионски превоз за државјаните на Република Северна Македонија во странство кои сакаат да се вратат во земјата Влада на Република Северна Македонија 25.03.2020
Повик за пријавување на хакатон Министерство за информатичко општество и администрација 09.03.2020
ЈАВЕН ОГЛАС за именување на директор на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија 14.02.2020
ЈАВЕН ПОВИК за реализација на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година – зелени површини Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат 14.02.2020
ЈАВЕН ПОВИК за реализација на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година - енергетска ефикасност Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат 31.01.2020
ЈАВЕН ПОВИК за реализација на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година - опрема Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат 28.01.2020
ЈАВЕН ОГЛАС за именување заменик-директор на Управата за јавни приходи Влада на Република Северна Македонија 24.01.2020
ЈАВЕН ОГЛАС за именување на тројца иследници на Комитетот за водење на сериозни несреќи, несреќи и инциденти на железничкиот систем Влада на Република Северна Македонија 24.01.2020
Јавен повик за воведни обуки за ИТ вештини (on-line) Агенција за вработување на Република Северна Македонија 31.12.2019
Јавен оглас за именување на директор на Инспекторатот за употреба на јазиците Влада на Република Северна Македонија 26.12.2019
Јавен повик за субвенционирање на дел од трошоците за купување и вградување на уред за погон на ТНГ, метан или друг вид на алтернативно гориво во возилата Министерство за економија 02.12.2019
THIRRJE PUBLIKE për subvencionimin e një pjese të shpenzimeve për blerjen dhe instalimin e pajisjes shtytëse me GLN (LPG), metan ose lëndë tjetër alternative për lëvizje të automjeteve Ministria e Ekonomisë 02.12.2019
Јавен повик за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за 2019 година Влада на Република Северна Македонија 28.11.2019
Јавен оглас за именување на директор на Инспекторатот за употреба на јазиците Влада на Република Северна Македонија 28.11.2019