Мила Царовска, Министерка за труд и социјална политика

Мила Царовска е министерка за труд и социјална политика во Владата на Република Македонија.

Официјален е-маил: mtsp@mtsp.gov.mk
Фејсбук страна: www.facebook.com/carovska.mila
Твитер профил: www.twitter.com/mila_carovska
Инстаграм профил: www.instagram.com/mila.carovska

 

Дипломирала на Филозофскиот Факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на Институтот за социјална работа и социјална политика.

Во својата професионална карира се стекнала со повеќегодишно искуство од областа на социјалната работа, меѓу кои и како фасилитатор во драмски работилници со деца сместени во институции, фасилитирање на едукативни работилници, СОС оператор и супервизор за консултации за корисници на дрога и нивните семејства, како и соработник на институциите за лечење на корисници на дрога, социјален работник на терен, советник за пред/пост тест за ХИВ/СИДА и истражувач на терен.

Мила Царовска беше специјален советник во кабинетот на министерката за труд и социјала Фросина Ременски.

Како докажан професионалец во својата област на делување, Царовска својата професионална кариера и доозбразование ги гради низ годините на бројни работни позиции и искуства кои вклучуваат директна комуникација со општествено ранливи и социјално загрозени категории на граѓани. Нејзиното менаџерско учество во десеттици проекти од сферите на социјалната политика, опфаќаат различни категории граѓани како Роми, млади, зависници и покрива теми како што се домашното насилство, сексуални права, образование на ранливите групи итн.

Поради своето богато работно искуство, Царовска е ангажирана во дванаесетина  домашни и меѓународни организации како експерт од својата област.

Царовска поради својата посветеност на  социјалната работа се здобива и со повеќе од 24 сертификати од домашни и меѓународни институции, како доказ за нејзината посветеност и преданост на проблематиката од социјалната сфера.

Родена е во 1984 година.