Јавен повик за финансирање на Предлог-проекти преку Инструментот за поддршка - Кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации

Институција која огласува: 
Фонд за иновации и технолошки развој
Рок на пријавување: 
15.05.2019

 

Врз основа на член 25 од Закон за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015, 6/2016, 53/2016, 190/2016 и 64/2018), Правилникот за управување на инструментите за поддршка на Фондот за иновации и технолошки развој и Правилникот за инструментот за поддршка - Кофинансирани грантови за комерцијализација на иновацииФондот за иновации и технолошки развој на 30.03.2019 година објавува Јавен повик за поднесување предлог проекти за финансирање под Инструментот за поддршка - Ко-финансирани грантови за комерцијализација на иновации.

 

Целосниот јавен повик е достапен на следниот линк: www.fitr.mk/inovacii/