Хусни Исмаили

Функција: 
Министер за култура
Е-пошта: 
minister@kultura.gov.mk
Биографија: 

Биографијата ќе биде наскоро додадена.