Ристо Пенов

Функција: 
Министер за локална самоуправа
Е-пошта: 
minister@mls.gov.mk
Фотографија: 
Биографија: 

Ристо Пенов за министер за локална самоуправа е избран на 31 ноември 2022 година
Роден 1957 година во Велес, живее во Скопје,

Образование:
Дипломиран економист, Економски факултет, Универзитет "Св.Кирил и Методиј" – Скопје, 1979 година ;

Магистер на правни науки,  Правен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј" - Скопје, 1990 година;

Политичка кариера:
Еден од основачите на Демократската Партија во 1993 година;
Секретар на Демократската партија, 1993-1997 година;

Еден од основачите на Либерално Демократската Партија  во 1997 година;

Потпретседател на Либерално Демократската Партија, 1997-1999 година;
Претседател на Либерално  Демократската Партија,  1999-2007 година;
Член на Извршниот одбор на Либерално Демократската Партија, 2007-2019 година;

Градоначалник на Град Скопје во два мандати:
1996-2000 година; и
2000-2005 година;

Пратеник во Собранието на Република Северна Македонија  во два  мандати: 
2006-2008 година и 
2008-2011 година.