Трајан Димковски

Функција: 
Министер за земјоделство, шумарство и водостопанствo
Е-пошта: 
info@mzsv.gov.mk
Биографија: 

Биографијата ќе биде додадена наскоро.