Зоран Шапуриќ

Функција: 
Министер без ресор задолжен за регулатива за подобрување на инвестициската клима за домашните претпријатија
Е-пошта: 
zoran.shapurik@gs.gov.mk
Фејсбук страница: 
Твитер профил: 
Инстаграм профил: 
Биографија: 
Листа на вработени во кабинетот на министерот Зоран Шапуриќ

Зоран Јанов - Посебен советник
од областа на индустриско производство

е-маил: zoran.janov@gs.gov.mk
тел: +389 2 3118 022; локал: 303

Филип Јаневиќ - Шеф на кабинет

е-маил: filip.janevic@gs.gov.mk
тел: +389 2 3118 022; локал: 303

Цветанка Петрова - Советник

е-маил: cvetanka.petrova@gs.gov.mk
тел: +389 2 3137-784; локал: 334
Александар Чамински е-маил: Aleksandar.Chaminski@gs.gov.mk
тел: +389 2 3118 022; локал: 303

Марта Цветковска - Помлад соработник
за истражување на пазари

е-маил: marta.cvetkovska@gs.gov.mk
тел: +389 2 3137-784; локал: 334

Димче Лазаревски - Државен советник
за поддршка на мали и средни претпријатија 

е-маил: dimche.lazarevski@gs.gov.mk

Дипломирал на Правниот факултет, магистрирал и докторирал на УКИМ, стекнувајќи звање доктор по политичко–правни науки. Има положено правосуден и нотарски испит, доцент е, вонреден и редовен професор на Универзитет Американ колеџ во Скопје.

Објавил 40 научно истражувачки меѓународни трудови, индексирани во респектабилни меѓународни научни бази, од областа на животна средина и одржлив развој, Европската унија и локалната самоуправа, од кои седум во ”Web of science”, 12 во “Thomson Reuters” и во други меѓународни научни бази.

Во досегашната кариера Шапуриќ бил министер за животна средина и просторно планирање, пратеник во Собранието на Република Македонија, претседател на собраниска комисија за политички систем и односи меѓу заедниците и член на други собраниски комисии, член на собраниска делегација во Собранието на Западно европска унија и НАТО.

Работел и во Уставниот суд на Македонија како виш стручен соработник, бил помошник генерален директор во МЗТ комерц и заменик на генералниот директор во ЈП „Паркови и зеленило Скопје“.

Одлично го познава англискиот јазик, а зборува и јазици од регионот. Пасивно владее и германски.

Зоран Шапуриќ е роден во 1958 година.