Организација, систематизација и вработени

Во прилог можете да погледнете како е структуирана и поставена работата на Владата на Република Македонија, како и самата систематизација на работните места. Во прилог можете да погледнете и листа на вработени во Владата. 

 

Листа на вработени во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија

 

Правилници за внатрешна организација на Владата

 

Правилници за систематизација на работните места