Kumtesë për ditë jo pune për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë (15 qershor, Ramazan Bajrami)

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton se në përputhje me Ligjin për festat e Republikës së Maqedonisë ( “Gazeta Zyrtare e RM-së” nr.21/98 dhe 18/07), 15 qershori (e premte) 2018, Ramazan Bajrami, dita e parë e Ramazan Bajramit, është ditë jo pune për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë.

Njëkohësisht, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale qytetarëve të konfeksionit mysliman ju uron festën e Ramazan Bajramit.