Ministria e Mbrojtjes

 

Ministria e Mbrojtjes kryen punët që kanë të bëjnë me:

  • realizimin e sistemit të mbrojtjes dhe pavarësinë si dhe integritetin territorial të Republikës së Maqedonisë;
  • planifikimin, organizimin, pajisjen dhe përgatitjen e Armatës së Republikës së Maqedonisë dhe realizimin e planeve të përcaktuara;
  • organizimin dhe përgatitjen për mbrojtjen ushtarake dhe mbrojtjen civile;
  • organizimin dhe realizimin e trajnimit për mbrojtje;
  • organizimin dhe përgatitjen e mbikëqyrjes dhe  raportimin, lidhje për kryesim dhe mbrojtje kripto;
  • mbikëqyrjen e kompetencave të saja dhe
  • kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj.

 

Ministre : Radmilla  Shekerinska

Adresa : “Orce Nikollov” pn. 1000 Shkup;
Tel: 02/3119-577, faks: 02/3227-835

Website: www.morm.gov.mk
Facebook: www.facebook.com/modmacedonia
Twitter: www.twitter.com/MoDMacedonia
YouTube: www.youtube.com/user/MoDRMacedoni