77-ма седница на Владата на Република Македонија

На денешната седница Владата ќе расправа за Предлог-законот за изменување на законот за данокот на додадена вредност, како и за Предлог-законот за изменување и дополнување на законот за Академијата за судии и јавни обвинители.

На предлог на Министерството за труд и социјална политика, министрите на седницата ќе го разгледаат Предлог-законот за изменување и дополнување на законот за заштита на децата, како и информацијата за изградба на дневен центар за деца со аутизам.

Пред министрите ќе се најде и информацијата за изградба на пругата Бељаковце - Крива Паланка, за периодот до 15.05.2018 година.

На предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на денешната седница Владата исто така, ќе ги разгледа предлог-програмите за изменување на програмите за финансиска поддршка во земјоделството, во рибарството и аквакултурата и за поддршка на руралниот развој – сите за тековната, 2018-та година.

На 77-мата седница, како материјал за информирање, Владата ќе го разгледа конечниот извештај на овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2016 година на Министерството за култура.

Календар Влада: 
Вторник, Јули 3, 2018 - 12:00 to 14:00