Втор јавен оглас за надоместување на дел од трошоците за купување печки на пелети во домаќинства за 2018 година

Институција која огласува: 
Министерство за економија
Рок на пријавување: 
12.12.2018

Врз основа на точка 2 од дел V од Програма за изменување на Програмата за промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 214/2018), Министерство за економија објавува: 

Втор јавен оглас

за надоместување на дел од трошоците за купување печки на пелети во домаќинства за 2018 година

 

За целиот јавен повик и начините на пријавување за јавниот оглас, погледнете ги прикачените документи подолу:

 

Пропратни документи: