105-та седница на Владата на Република Македонија

На денешната 105-та редовна седница, Владата на Република Македонија ќе ја разгледа информација во врска со одржување на Шеснаесеттиот состанок на Министерскиот совет на Енергетската заедница на 29-ти ноември 2018 година во Скопје, како и информацијата за иницијативата Република Македонија да биде земја домаќин на вториот „Светски конгрес на претприемачи“ во 2019 година.
 
Министерството за одбрана на денешната седница ќе ја презентира информацијата за преземените мерки за натамошниот развој и промоција на „Криволак“ како меѓународен полигон за обука и извежбување.
 
Министрите во Владата на Република Македонија денеска ќе бидат запознаени и со информацијата за Програма за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за 2018 година, а Министерството за образование и наука ќе информира за отпочнување на постапката за формирање на Национален совет за високо образование и научно-истражувачка дејност.
 
На денешната седница на Владата на Република Македонија ќе се најде и и информацијата за проширување на мрежата на детски градинки и центри за ран детски развој во Република Македонија.
 
На предлог на Собранието на Република Македонија, министрите во владата денеска ќе донесат мислење за финансискиот план на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за 2019 година, како за финансискиот план на Јавно радиодифузно претпријатие Македонска радио телевизија за идната година.

На денешната 105-та седница, која се очекува да започне во 12:00 часот, ќе се најдат и повеќе други точки од надлежност на Владата на Република Македонија, како и од програмата за работа, во интерес на граѓаните.

Календар Влада: 
Tuesday, November 27, 2018 (All day)